Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti ICT ENERGO

Evropský sociální fond

Název projektu:  Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti ICT ENERGO
Číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004496

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti.
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců
a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém
vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 14
Harmonogram: 03/2017 – 02/2019

Kontaktní osoba:
Robert Volejník
volejnik@ictenergo.cz

 

Služby a řešení