Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti ICT ENERGO

Evropský sociální fond

Název projektu:  Podnikové vzdělávání ve společnosti ICT Energo - OPZ 97
Číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013606

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele a partnera,
a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance.
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců
a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 31
Harmonogram: 10/2019 – 09/2021

Kontaktní osoba:
Robert Volejník
volejnik@ictenergo.cz

 

Služby a řešení